Muriel Casals al Magazine de Ràdio Bisbal. Dissabte 17 de gener de 2015


Conversa amb la presidenta d’Òmnium Cultural durant el programa de 17 de gener de 2015 al Magazine Ràdio Bisbal.