V Cuita als Forns de rajoler de les Gavarres

El 28 i 29 d’agost es van preparar les rajoles per a la V Cuita, que es farà aquest octubre al Forn de Can Frigola a Sant Climent de Peralta. Hi afegim una entrevista al terrisser Josep Matés, organtitzador i impulsor d’aquest projecte.

Deixa un comentari